POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny

Informacje o Ośrodku

PZN Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny w Olsztynie - Zakład Pracy Chronionej jest bazą ponadlokalnych, specjalistycznych i całodobowych placówek przeznaczonych dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (dawna I lub II grupa inwalidzka), których sytuacja uzasadnia potrzebę korzystania z określonej formy pomocy. Obiekt oraz grunty na których się znajduje, stanowią własność Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie posiadającego status stowarzyszenia. Obiekt usytuowany jest przy ul. Paukszty 57, na obrzeżach miasta. Działka o powierzchni 3,5 ha położona jest poza obrębem zwartej zabudowy, w dzielnicy domków jednorodzinnych. Teren wokół obiektu pokryty jest trawnikami i zielenią ozdobną, posiada ciąg spacerowy oraz ścieżkę zdrowia. Ośrodek zaprojektowany został zgodnie z przeznaczeniem.

Aktualnie w Ośrodku funkcjonują:

Krajowy Ośrodek Rehabilitacji Medycznej i Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Mieszkania Chronione

Mieszkania Czynszowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dom Pomocy Społecznej

Zakład Aktywności Zawodowej
 

Ośrodek posiada jeden numer identyfikacji Podatkowej NIP 739-020-78-75 oraz REGON 007025575-00420 wspólny dla wszystkich jednostek poza Zakładem Aktywności Zawodowej, który posiada własny numer NIP 739-32-41-364 oraz REGON 007025575-00555. Dla w/w jednostek Ośrodek zawarł umowę z dawną Kasą Chorych Nr 14, a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne. Ośrodek posiada doskonałą bazę socjalną i leczniczo - rehabilitacyjną w zakresie interny, okulistyki, stomatologii, ginekologii, psychiatrii, diabetologii. Prowadzone są pracownie EKG, USG i wizjograficzna, a także gabinet masażu, hydroterapii, termoterapii oraz leczenie elektroterapią - endomed i endolaser, pole magnetyczne, parafina, inhalacje. W Ośrodku znajdują się również: pralnia, sklep, stołówka, świetlica, kaplica, biblioteka a także kawiarnia z dyskoteką, z których  korzystają mieszkańcy Ośrodka, uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych jak i osoby z zewnątrz.